UDSTILLING PÅ MIDDELFART MUSEUM

For at formidle Iver Henningsens oplevelser på Østfronten udstillede vi fra 26/1 - 18/2-2004 forstørrelser af hans tegninger ledsaget af uddrag fra hans breve. Ved hjælp af en række original-genstande og ved opbygning af Lazaret-telt, frontlinje og bondehus forsøgte vi samtidig at supplere indtrykket fra tekst og tegninger med en mere fysisk realitet. Gennemgangen er skrevet mens udstillingen stod på og er derfor i nutid.

Indgangen til
udstillingen
"Krigsrummet"
Bondehuset
Hestevogn
med sårede

Ved indgangen til udstillingen står Iver Henningsen i legemsstørrelse og fuld uniform. Herfra går man ind i det første rum, Krigsrummet, hvor begivenhederne på den nordlige Østfront i 1915 beskrives ved kort, billeder og en video, desuden kan man i en montre se nogle af de våben som blev anvendt. I næste rum står en vogn med sårede soldater. De sårede venter på at komme til på Lazarettet, som er placeret i et telt bag vognen.


I Lazaret-teltet er udstillet forskellige genstande med tilknytning til behandling af de sårede: amputationssæt, forbindingspakker m.v. Fra lazarettet træder man ind i panoramaet, en pigtrådsomkranset frontlinje. Her fremvises lysbilleder af Iver Henningsens tegninger. I næste rum præsenteres man gennem Iver Henningsens tegninger for den østeuropæiske lokalbefolkning; bønder, flygtninge og jøder.


"Iver Henningsen"
i panorama-rummet
Indgangen til
bondehuset
Interiøret i
bondehuset
Iver Henningsens
tegninger


Efter at have stiftet bekendtskab med lokalbefolkningen træder man i et bondehus, hvor soldaterne ligger og sover på det halmdækkede gulv mellem al slags husgeråd. Herfra går man ud i en lille gård, hvor soldaterne har efterladt deres uniformer for at blive afluset. Det sidste rum er tilegnet Iver Henningsen selv. Her er en mængde tegninger, bl.a. af jøder, flygtninge, soldaterkammerater og børn. Og her er hans soldaterpapirer udstillet og forskellige genstande, som han bragte med hjem fra krigen.

Udstillingen havde ikke været mulig uden en lang række mennesker og institutioners velvilje. De skal alle have hjertelig tak for den hjælp og støtte de har ydet os under vejs. Økonomisk er vi blevet støttet af:
   Middelfart Sparekasse
   Middelfart Apotek
   Middelfart Kommunes Kultur Udvalg
   Grethe og Helge Hansen (Hjørring)

Genstande og materialer er udlånt eller givet af:
   Esbjerg Museum
   Fredericia Bymuseum

   Middelfart Museum
   Museet på Sønderborg Slot
   Slesvigske Vognsamling (Haderslev)
   Ole Ophug (Middelfart)
   Rasch Antik (Christiansfeld)
   Fredericia Kaserne
   Beredskabsstyrelsen (Middelfart)
   Skrillinge Skolen
   Thomas Quist Christiansen
   Forlaget Myren.