FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
ERINDRING

Datidens offentlige medier beskæftigede sig med krigen fra dens første dag. Aviserne gjorde rede for den militære situation og trykte breve fra soldaterne ved fronten. Uge- og månedsskrifterne var fulde af beretninger, tegninger og fotografier, og der blev lavet film der gav et indtryk af krigen. Der udkom også hurtigt romaner, flere af dem skrevet af soldater, der selv havde deltaget i kampene. Men ordet var ikke frit. De kæmpende stater forsøgte at styre det skrevne gennem censur og ved selv at producere propaganda. Målet var at opretholde og styrke kampviljen trods tab, lidelse og dyrtid.
Først efter krigen var slut, blev det muligt offentligt at fremstille krigsbegivenhederne frit og forsøge at forstå og komme overens med det inferno, man havde gennemlevet. De forskellige opfattelser af krigen kom dels til udtryk i de romaner og erindringer som blev skrevet, dels i film, maleri og skulptur og i udformningen af de monumenter, man valgte at rejse for de faldne.

Romaner Maleri
Monumenter